Re: [쓰기 53번 문항 연습]제8회 음식문화축제

Re: [쓰기 53번 문항 연습]제8회 음식문화축제

안쌤 0 3,731 2019.02.05 21:44

786976a94a6cf71f903ace8842277cef_1549369737_9553.JPG 

   인주에서 여덟 번째로 열리는 음식문화축제에 여러분을 초대합니다. 2016820일 토요일부터 821일 일요일까지 이틀간 진행됩니다. 주말동안 인주 시청 앞 광장으로 오시면 누구나 참여하실 수 있습니다. 이 축제에서는 한국 전통 요리를 무료로 드실 수 있고 다양한 체험 행사에도 참여가 가능합니다. 체험을 원하시는 분은 미리 예약하시지 않아도 됩니다. 축제 기간 동안 현장에서 직접 신청하시면 됩니다. 여러분의 많은 참가를 기다립니다.

 

  We invite you to the eighth food culture festival in Inju. It runs for two days from Saturday, August 20, 2016 to Sunday, August 21, 2016. If you come to the plaza in front of Inju City Hall during the weekend, anyone can participate. In this festival, you can enjoy traditional Korean food for free and participate in various events. If you want to experience, you do not have to make a reservation in advance. You can apply directly at the site during the festival. We wait for your participation.

 

  Chúng tôi mời bạn đến lễ hội văn hóa ẩm thực lần thứ tám ở Inju. Nó chạy trong hai ngày từ Thứ Bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2016 đến Chủ Nhật, ngày 21 tháng 8 năm 2016. Nếu bạn đến quảng trường trước Tòa thị chính Inju vào cuối tuần, bất cứ ai cũng có thể tham gia. Trong lễ hội này, bạn có thể thưởng thức các món ăn truyền thống của Hàn Quốc miễn phí và tham gia vào các sự kiện khác nhau. Nếu bạn muốn trải nghiệm, bạn không phải đặt trước. Bạn có thể nộp đơn trực tiếp tại trang web trong lễ hội. Chúng tôi chờ đợi sự tham gia của bạn.


786976a94a6cf71f903ace8842277cef_1549369819_4679.JPG


Comments

반응형 구글광고 등
State
  • 현재 접속자 18 명
  • 오늘 방문자 162 명
  • 어제 방문자 221 명
  • 최대 방문자 876 명
  • 전체 방문자 413,307 명
  • 전체 게시물 0 개
  • 전체 댓글수 0 개
  • 전체 회원수 211 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand